Συνεδριάζει σήμερα στην Κέρκυρα η ΠΕΔ-ΙΝ με 8 θέματα στην αντζέντα την ημερήσιας διάταξης

Aλ. Παρίσης

Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 1 μ.μ. στην Κέρκυρα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα.

Με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

❶ Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

❷ Κατάρτιση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ, έτους 2017.

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου- Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

❸ Ενημέρωση για τη συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.

α) «Αύξηση της Ικανότητας των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και Εξοικείωση των Πολιτών στη χρήση Έξυπνων Συστημάτων- SMART DEFENCE»

β) «Δημόσιες πρακτικές ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια – ENERGY PUB »

γ) «Προστασία και διατήρηση προωθώντας τη συμμετοχή – 4PlusCitizens»

δ) «Κοινές καινοτόμες πρωτοβουλίες για τη χρήση των ΑΠΕ σε δημόσιους χώρους – i-CRES »

ε) «Προβολή, σύνδεση και ανάπτυξη μονοπατιών GR-AL-PATHS» ως Associated partner.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Ειδικός Σύμβουλος

❹ Υλοποίηση του προγράμματος για δημιουργία δικτύου τουριστικής και πολιτιστικής πληροφορίας στα Ιόνια Νησιά.

Εισηγητής: Γ. Κρεμμύδας, Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

❺ Ενημέρωση και αποφάσεις για προτάσεις συνεργασίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

α) «Πολιτιστική Κληρονομιά εν κινήσει – Η προσέγγιση ενός Κινητού Μουσείου – MOVE-ME» .

β) «Δημιουργία εργαστηρίων για την αναβίωση των τεχνών της κεραμικής, του πηλού, του μωσαϊκού και των υφασμάτων – CRAFT LAB».

γ) «Πολιτιστική Κρουαζιέρα – Culture Cruise»

δ) «Φυσικές και Πολιτιστικές Διαδρομές στην Ελλάδα και την Ιταλία – GRITAL-Routes».

ε) «Δίκτυο για την προβολή και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των κάστρων – CASTLE NET».

στ) «Γαστρονομία και επιχειρηματικότητα – ΙΝΝΟGRIT» ως Associated partner.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Ειδικός Σύμβουλος.

❻ Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου “Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών με χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας»”.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Ειδικός Σύμβουλος.

❼ Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

❽ Λοιπά θέματα.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

ped-in-logo