Συνεδριάζει σήμερα στο Αργοστόλι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔΙΝ)

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, δήμαρχος Κεφαλλονιάς, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, σήμερα και ώρα 7.30’ μ.μ., στο Δημαρχείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι.

Τα 11 θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

  1. ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ-THE ODYS-SEY ISLANDS-Πρόταση για αξιοποίηση της μυθιστορίας της Οδύσσειας.

Εισηγητές: Βασίλης Καββαδίας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού Κέρκυρας Κώστας Τσουμάνης, Δρ Τουριστικής Οικονομίας, Προϊστάμενος Περιφερειακής Υπηρεσίας Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Τουρισμού

  1. Απόδοση του 50% του φόρου διαμονής στους Δήμους.

Εισηγητής: Παύλος Κολοκοτσάς, Δήμαρχος Ζακύνθου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ.

  1. Ένταξη Μεγανησίου στην Ακτοπλοϊκή γραμμή σύνδεσης των Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

  1. Δικαστική λύση και εκκαθάριση της ΕΤΙΝ Α.Ε.

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Ούστογλου, Νομική Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ

  1. α) Εγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.

β) Ορισμός επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής έργων.

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

  1. Ενημέρωση για την πορεία και τον προγραμματισμό νέων δράσεων του Εργαστηρίου Ψηφιακής Φωτογραφίας.

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Γραφείο Ερευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

8. Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2017, στο πλαίσιο της συνεργασίας ΠΕΔ-ΙΝ-Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για την λειτουργία του σεισμολογικού δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ (Ενταγμένο στο Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων).

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

α) Εγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου σεισμογράφων της ΠΕΔ-ΙΝ.

β) Εγκριση σύμβασης για την εγκατάσταση WiFi hot spots.

γ) Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ενός πλήρους σεισμολογικού σταθμού για το δίκτυο σεισμογράφων της ΠΕΔ-ΙΝ.

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

  1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

  1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

  1. Λοιπά θέματα.

Ο Πρόεδρος

της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλονιάς