Συνεδριάζει σήμερα στο Δημαρχείο Κεφαλονιάς η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Aλ. Παρίσης

Στο Δημαρχείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι συνεδριάζει σήμερα και ώρα 7.30 μ.μ. η Περιφερειακή Ενωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔΙΝ) και στη συνεδρίαση θα πάρουν μέρος ο πρόεδρος Αλέξανδρος Παρίσης (δήμαρχος Κεφαλονιάς), ο δήμαρχος Ιθάκης κ. Διον. Στανίτσας, καθώς και οι άλλοι δήμαρχοι της Επτανήσου.

Τα 12 θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. Συνδιοργάνωση Συνεδρίου Ιατρικού Τουρισμού στην Ιθάκη σε συνεργασία με το Δήμο Ιθάκης και την ΚΕΔΕ.

Εισηγητής: Διονύσης Στανίτσας Δήμαρχος Ιθάκης

 1. Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στην διοργάνωση του 4ου Φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας το καλοκαίρι του 2017.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος Λευκάδας

 1. Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου “ΔΑΦΝΗ”.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ενημέρωση για την έγκριση χρηματοδότησης του έργου «SAVEMEDCOASTS -Sea level rise scenarios along the Mediterranean coasts» (Σενάρια ανόδου της στάθμης της θάλασσας κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας.

Εισηγητής: Αθανάσιος Πετούσης, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ολοκλήρωση πράξεων:

α) «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Νομού Λευκάδας».

β) «ΤΟΠΣΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-Ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Λευκάδας με παράλληλη προώθηση τοπικών προϊόντων και ενσωμάτωση αρχών ισόρροπης ανάπτυξης».

Εισηγητής: Αθανάσιος Πετούσης, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Δικτυακοί τόποι τουριστικής προβολής Δήμων

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση Ευρυζωνικού δικτύου, αγορά εξοπλισμού και εγκατάστασής του για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Νομού Λευκάδας»”.

Εισηγητής: Νίκος Σταματέλος, Σύμβουλος Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Απολογισμός Παγίας Προκαταβολής 2016.

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου- Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ενημέρωση για την συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Interreg     Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

α) «MOVE-ME – Πολιτιστική Κληρονομιά εν κινήσει – Η προσέγγιση ενός Κινητού Μουσείου»

β) «CRAFT LAB – Δημιουργία εργαστηρίων για την αναβίωση των τεχνών της κεραμικής, του πηλού, του μωσαϊκού και των υφασμάτων»

γ) «CICERO 3.0 – Πολιτιστική Κρουαζιέρα»

δ) «GRITAL-ROUTES – Φυσικές και Πολιτιστικές Διαδρομές στην Ελλάδα και στην Ιταλία»

ε) «CASTLE TECH – Δίκτυο για την προβολή και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των κάστρων»

στ) «SMART ECO PORT – Έξυπνα Λιμάνια»

ζ) «ICZM – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών»

η) «GROWTH – HUBS – Αναβάθμιση του ρόλου των Δομών της διασυνοριακής περιοχής για την υποστήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και συνεργατικών σχηματισμών σε πεδία δυνητικής ανάπτυξης και ανάκαμψης»

θ) «ΙΝΝΟGRIT – Γαστρονομία και επιχειρηματικότητα» ως Associated Partner

Εισηγητής: Αθανάσιος Πετούσης, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ

Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος

Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλονιάς

O δήμαρχος Iθάκης κ. Δ. Στανίτσας