Συνεδριάζει σήμερα στο Διοικητήριο της Λευκάδας η Περιφερειακή Ενωση Δήμων Iονίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔΙΝ) συνεδριάζει σήμερα και ώρα 5 μ.μ., στο Διοικητήριο της Λευκάδας.

Θα συζητηθούν τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΕΙΣ.: Αλέξανδρος Παρίσης, δήμαρχος Κεφαλονιάς, πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

2) Ενημέρωση για τα προβλήματα από το σεισμό της 17/11/2015 στη Λευκάδα.
ΕΙΣ.: Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, δήμαρχος Λευκάδας.

3) Ενημέρωση για θέματα των Λιμενικών Ταμείων.
ΕΙΣ.: Κώστας Βλάχος, δημ. σύμβουλος Λευκάδας, πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

4) Εργασίες μετεγκατάστασης και συντήρησης του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών με χρήση Wi-Fi SPOTS ΤΕΔΚ Λευκάδας».
ΕΙΣ.: Θάνος Πετούσης, ειδικός σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ.

5) Πρόταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων για συνεργασία στα πλαίσια του Προγράμματος ADRION.
ΕΙΣ.: Θάνος Πετούσης, ειδικός σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ.

6) Ενημέρωση για τα Προγράμματα:

α) «OTRIONS – Multi-parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013.

β) Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤOΠΣΑ) Νομού Λευκάδας.
ΕΙΣ.: Θάνος Πετούσης, ειδικός σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ.

7) Oρισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

ΕΙΣ.: Αλέξανδρος Παρίσης, δήμαρχος Κεφαλονιάς, πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

8) Λοιπά θέματα.

O Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων
Αλέξανδρος Παρίσης
Δήμαρχος Κεφαλονιάς