Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης

Ο δήμαρχος Σάμης Γερ. Μονιάς

To Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6.30’ μ.μ. κεκλεισμένων των θυρών και η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη Σάμη και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (όπισθεν Συμβολαιογραφείου).

Tα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί 

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης (Οικ. Επιτροπή) 

2. Λήψη απόφασης για απαλλαγή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού (παρ. 1 αρ. 1 Ν. 25/1975/ Α’74) επιχειρήσεων που διακόπτουν τηην λειτουργία τους λόγω των των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί                                                                        

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  (Οικ. Επιτροπή)  

3. Λήψη απόφασης για μείωση καταβολής ενοικίου, κατά 40%, σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις ή καταστήματα που σταμάτησαν την λειτουργία τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-3-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020) 

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  (Οικ. Επιτροπή)

4. 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2020

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  (Οικ. Επιτροπή)

5. Καταστατικό Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

6. Ορισμός Δικηγόρου 

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  

Η Πρόεδρος

Αριστέα Αμίτση