Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης

Παντελής Αμούργης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης συνεδριάζει σήμερα και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (όπισθεν Συμβολαιογραφείου).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 Δ. Σάμης

Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης (απ. Εκτ. Επιτροπής)

  1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 Δ. Σάμης

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (απ. Οικον. Επιτροπής)

  1. Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 Δ. Σάμης

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

  1. Έγκριση απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δ. Σάμης

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης (απ. Οικον. Επιτροπής)

  1. Έγκριση απολογισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δ. Σάμης

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης (απ. Οικον. Επιτροπής)

  1. Έγκριση σχεδίου και όρων σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σάμης με την Π.Ι.Ν. για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση στέγης Γυμνασίου-Λυκείου Σάμης»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης

  1. Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσιών Δ. Σάμης

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

  1. Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Άμυνας

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης

  1. Έγκριση της με αρ. 43/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης (απ. Οικον. Επιτροπής)

Ο Πρόεδρος

Παντελεήμων Αμούργης