Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς με 7 θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Μ. Αλυσανδράτος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς συνεδριάζει σήμερα και ώρα 12.00’ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 16ης αναμόρφωσης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

  1. Έγκριση τροποποίησης μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτής με τίτλο:«Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Κεφ/νιάς και Νομικών Προσώπων για το έτος 2019» προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ανάγκες σε γάλα του Ο.Κ.Α.Π και των Σχολικών Επιτροπών.

ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

  1. Τροποποίηση συστατικής πράξης Δ.Ε.Υ.Α.Κ ως προς το άρθρο 6 με τίτλο: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ κ. Ν. Ανουσάκης

  1. Εισήγηση για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της Πράξης:«ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» Π/Υ 247.190,40 € με ΦΠΑ 24%»

EΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ κ. Ν. Ανουσάκης

  1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο:

«ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στα 1) Σχολικό Συγκρότημα Κεραμειών, 2) Γυμνάσιο-Λύκειο Πάστρας, 3) Γυμνάσιο-Λύκειο Σάμης, και 4) 5ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου».

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

  1. Έγκριση φακέλου Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ»

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

  1. Λήψη απόφασης προκειμένου το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ να προχωρήσει σε σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ με το ΔΗΜΟ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ για το έργο που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2018 με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Ο πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ