Συνεδριάζει σήμερα το Επιμελητήριο για πρώτη στη Σκάλα

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 μ.μ. για πρώτη φορά στη Σκάλα, στο Δημοτικό Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

❶ Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Επιμελητηριακής κατάταξης (εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Χρήστος Καμπανός).

❷ Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού (εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Χρήστος Καμπανός).

❸ Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση της Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων (εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Χρήστος Καμπανός).

❹ Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Π.Ε ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ (εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Χρήστος Καμπανός).

❺ Εγκριση ψηφίσματος για τον Βιολογικό Σκάλας-Πόρου (εισηγητής: Νίκος Κουρκουμέλης).

❻ Παρουσίαση από την εταιρεία Knowledge Broadband Services A.E ανταποδοτικές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου προς τα μέλη Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός, Τοπική και Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων, Σύμβουλος Επιχειρηματία).

❼ Συζήτηση με τους επαγγελματίες Σκάλας-Πόρου.

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΑΝΟΣ