Συνεδριάζει στο Δημοτικό Θέατρο η Τουριστική Επιτροπή

Ν. Κουρκουμέλης

Από τον Δήμο Αργοστολίου Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Τουρισμού εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε σήμερα Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00 στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, Προβολής & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αργοστολίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συγκρότηση επιτροπής σε σώμα
  2. Συνάντηση εργασίας ενημέρωσης με θέμα την άμβλυνση της εποχικότητας και την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τουριστικής Ανάπτυξης, Προβολής & Δημοσίων Σχέσεων

Νικόλαος Κουρκουμέλης