Συνεδριάζει τη Δευτέρα (12/2) το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς

Μ. Αλυσανδράτος

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις   12 Φεβρουαρίου   2018   ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00   προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)  Έγκριση επιπλέον αμοιβής δικηγορικού γραφείου, ΚΑΤΣΙΚΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διάθεση πίστωσης

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

2) Έγκριση διάθεσης πιστώσεων μεταφερόμενων υπολοίπων από την χρήση 2017

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

3) Ορισμός υπολόγου για το έργο: «Συντήρηση – Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Κεφ/νιάς» με Κ.Ε. 2017 ΕΠ 2200004 συνολικού π/υ 1.000.000,00 ευρώ.

ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

4)Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση υπηρεσιών φροντίδας καθαρισμού στα κτήρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφ/νιάς σε ιδιώτη για το έτος 2018.

ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

5) Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία ΄΄ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ΄΄ (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ)με την ιδιότητα του δημότη, λόγω παραίτησης.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

6) Καθορισμός ανταλλάγματος και διάρκειας για απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Δ.Σ. κ. Ν. Παπαδάτος

7) Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

8) Αναγνώριση αγροτικών οδών προϋφιστάμενων του έτους 1923 εκτός ορίων οικισμού Λουρδάτων Δήμου Κεφ/νιάς (αριθμ. 13/2018 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

9) Αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάμενης του έτους 1923 εκτός ορίων οικισμού Βαλεριάνου Δήμου Κεφ/νιάς (αριθμ. 12/2018 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

10) Έγκριση της αριθμ. 6/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετική με απαγόρευση στάθμευσης και τοποθέτηση προστατευτικού μεταλλικού εμποδίου και οδικής σήμανσης έμπροσθεν των σκαλοπατιών τμήματος της οδού Αθανασίου Σκιαδά στο Αργοστόλι

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

11) Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης Α.μεΑ. στην οδό Κοντομίχαλου & Βύρωνος 27 στο Αργοστόλι

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

12) Έγκριση της αριθμ. 11/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης Α.μεΑ. επί της οδού Ιακωβάτου 11 στο Αργοστόλι

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

13) Έγκριση της αριθμ. 7/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την κοπή δέντρων (πεύκων) εντός του Δημοτικού Σχολείου Σκάλας

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

14) Έγκριση της αριθμ. 8/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την κοπή δέντρου (ιτιάς – κλαίουσας) στον οικισμό Αγίας Ευφημίας

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

15) Έγκριση της αριθμ. 9/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την αλλαγή οχήματος και ανανέωση χρονικής ισχύος θέσης στάθμευσης Α.μεΑ. στην οδό Ιθάκης 9 στο Αργοστόλι

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

16) Έγκριση της αριθμ. 10/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την αλλαγή οχήματος και ανανέωση χρονικής ισχύος θέσης στάθμευσης Α.μεΑ. στην απέναντι πλευρά της οδού Ανδρέα Μεταξά 8 στο Αργοστόλι

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

17)Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

18) Αιτήσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

To Δημοτικό Συμβούλιο Kεφαλονιάς