Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης συνεδριάζει σήμερα και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (όπισθεν Συμβολαιογραφείου) διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 Δ. Σάμης

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (απ. Οικ. Επιτροπής)

  1. Αποδοχή μελέτης της δωρεάς του Παιδικού Σταθμού σύμφωνα με την αρ. 129/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης

  1. Αποδοχή δωρεάς μελέτης και κατασκευής Παιδικού Σταθμού

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης

  1. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό παραλιών ως πολυσύχναστων για το έτος 2024

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης

  1. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

  1. Έγκριση της με αρ. 106/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης (απ. Οικ. Επιτροπής)

Ο Πρόεδρος

Παντελεήμων Αμούργης