Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Σάμης Κ. Σταμούλης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης συνεδριάζει σήμερα και ώρα 7 μ..μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (όπισθεν Συμβολαιογραφείου) διά ζώσης. Τα 6 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Σάμης

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

  1. Έγκριση παραχώρησης προαυλίων χώρων σχολείων για εκδηλώσεις

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς

  1. Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ υπό το νέο καθεστώς του ΑΟΤΑ

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

  1. Περιοδική νυχτερινή πεζοδρόμηση παραλιακής ζώνης πόλεως Σάμης

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

  1. Διατήρηση άδειας ή μη κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην Παραλιακή Οδό Αγίας Ευφημίας

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

  1. Έγκριση της με αρ. 102/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Κοκκόσης

 

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Σταμούλης