Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης

Παντελής Αμούργης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης συνεδριάζει μεθαύριο Δευτέρα (15/5) και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (όπισθεν Συμβολαιογραφείου), διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 Δ. Σάμης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδωνας Σπαθής

 1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 Δ. Σάμης

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (απ. Οικ. Επιτροπής)

 1. Έγκριση Έκθεσης Α’ τριμήνου 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (απ. Οικ. Επιτροπής)

 1. Τροποποίηση της με αρ. 54/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης

 1. Λήψη απόφασης της περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με πλειοδοτική δημοπρασία και καθορισμός των παραχωρούμενων χώρων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στυλιανός Σπαθής

 1. Έγκριση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και καθορισμός ανταλλάγματος

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στυλιανός Σπαθής (απ. Οικ. Επιτροπής)

 1. Έγκριση παραχώρησης με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Αγίας Ευφημίας και καθορισμός ανταλλάγματος.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης

 1. Έγκρισηεπιχορήγησης Αθλητικών Σωματείων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς

 1. Έγκρισηπαραχώρησης προαυλίων χώρων σχολείων για εκδηλώσεις

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς

 1. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2» Δ. Σάμης

Εισηγητής: Αυτοτελές γραφείο Πολιτικής Προστασίας (απ. Εκτελ. Επιτροπής)

Ο Πρόεδρος

Παντελεήμων Αμούργης