Συνεδριάζει το Δ. Συμβούλιο Αργοστολίου

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αργοστολίου Νίκος Βαλλιανάτος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου συνεδριάζει σήμερα και ώρα 5 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω 16 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 • Εγκριση 16ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου οικ. έτους 2023 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ.αριθμ 274/2023). Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Ορισμός Αμοιβής Δικηγόρου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ.αριθμ.279/2023). Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Μετονομασία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Περατάτων σε Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αργοστολίου (Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας υπ.αριθμ. 5/2023). Εισήγηση: Α/Δήμαρχος Δήμου Αργοστολίου Τσιλιμιδός Γεώργιος.
 • Μετονομασία του Ειδικού Νηπιαγωγείου Περατάτων σε Ειδικό Νηπιαγωγείο Αργοστολίου. (Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας υπ. αριθμ. 6/2023). Εισήγηση: Α/Δήμαρχος Δήμου Αργοστολίου Τσιλιμιδός Γεώργιος.
 • Παραχώρηση Κοργιαλενείου Σχολικού Κτιρίου στην ΚΤΥΠ Α. Εισήγηση: Α/Δήμαρχος Δήμου Αργοστολίου Τσιλιμιδός Γεώργιος.
 • Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες. Εισήγηση: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας.
 • Απευθείας ανάθεση για την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και οχημάτων με τον χειριστή τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ. αριθμ 734/2023). Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Εγκριση πίνακα δικαιούχου νέου πάγκου στην Δημοτική Αγορά Αργοστολίου. Εισήγηση: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας Καταστήματος ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων. Εισήγηση: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
 • Αποδοχή της υπ’ αρ. οικ. 2960-31/10/2023 Απόφασης της Περιφερειάρχη Ιόνιων Νήσων (ΑΔΑ ΨΗΨ47ΛΕ-ΑΒΧ) που αφορά στην ένταξη της Πράξης του Δήμου Αργοστολίου (Ν.Κεφαλληνίας) με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Κεφαλονιά-συνέχιση λειτουργίας »με κωδικό MIS 6003000 στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.οικ. 2203/09.08.2023 (Κωδ.ION11) και τίτλο «Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών στην ΠΙΝ με συνέχιση της λειτουργίας τους» στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2021-2027». Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
 • Εγκριση παράτασης εργασιών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» (Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ)». Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Εγκριση παράτασης εργασιών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΑΚΗΘΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ». Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Εγκριση παράτασης εργασιών για το έργο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΛΑΜΠΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ». Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Εγκριση παράτασης εργασιών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ». Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΜΕ ΚΑΕΚ 250091802021) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΕΚ 25009ΕΚ00049. Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Ονοματοδοσία ανωνύμων Οδών στην Κοινότητα Σπαρτιών. Εισήγηση: Πρόεδρος Κοινότητας Σπαρτιών Μικελής Μαφρέδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος