Συνεργασία Δήμου και Iχθυοτροφείων Κεφαλονιάς και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου

To 3o Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου αποτελεί το επόμενο βήμα της συνεργασίας του Δήμου Κεφαλλονιάς με τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλληνίας.
Στο 3ο Δημοτικό Αργοστολίου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην αυλή με ανωμαλίες του εδάφους από τις ρίζες των δέντρων με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών για τους μικρούς μαθητές.
Το πρόβλημα λύθηκε σύμφωνα με την τεχνική έκθεση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τη δαπάνη για μια ακόμη φορά να τη μοιράζονται η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς.
Παράλληλα έγιναν και άλλες εργασίες δίνοντας λύση σε προβλήματα που χρόνιζαν.
Για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς γιατί αποδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τη νέα γενιά και την κοινωνική τους ευθύνη.

Ευχόμαστε το παράδειγμα να το ακολουθήσουν κι άλλοι…

20160827_111935 20160902_130557 20160902_130655