Συνεργασία ΕΑΣ με το Γεωπάρκο

Ο Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΓΕΩΠΑΡΚΟ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ.

Ως φορέας υλοποίησης του φακέλου ένταξης του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ στα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO και διαχειριστής αυτού, θα είναι ο Φορέας Αίνου.

Ειδικότερα, με το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπεται η συμμετοχή και η παροχή διευκολύνσεων – υποστήριξη εκ μέρους του Ε.Α.Σ.  (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) Κεφαλληνίας & Ιθάκης κατά την υλοποίηση από το Φορέα Αίνου των διακριτών δράσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ, τη συντήρηση αυτού,  την επίτευξη θετικής αξιολόγησης του φακέλου και ανακήρυξης του ως Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO  και τη βιώσιμη λειτουργία του.

Μεταξύ των δράσεων συμμετοχής της ΕΝΩΣΗΣ συμπεριλαμβάνονται, η παροχή Επιστημονικών Συμβουλών για την ανάδειξη, προώθηση των τοπικών αγροκτηνοτροφικών προϊόντων και τοπικών φυτικών ποικιλιών που παράγονται εντός των ορίων του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ, η οργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων σχετικών με τον Πρωτογενή Τομέα στα Νησιά μας,  η έκδοση Σήματος Ποιότητας για τα παραγόμενα τοπικά προϊόντα , η προβολή, υποστήριξη και ενίσχυση Οικοτουριστικών δράσεων που ενισχύουν την τοπική οικονομία, την απασχόληση και την βιώσιμη ανάπτυξη  και η οργάνωση Έκθεσης Τοπικών Προϊόντων στα κατά τόπους Κέντρα Ενημέρωσης του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ.

Ο Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) Κεφαλληνίας & Ιθάκης τονίζει ότι η ένταξης των Νησιών μας στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων θα αποτελέσει μία μεγάλη διεθνή αναγνώριση της γεωλογικής, φυσικής, και πολιτιστικής σπουδαιότητας τους συμβάλλοντας σημαντικά στην βιώσιμη ανάπτυξή τους και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Από  Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ