Συνεχίζονται οι συσκέψεις του περιφερειάρχη για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνεχίζονται οι συσκέψεις και συναντήσεις που πραγματοποιεί ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος με τους δικαιούχους φορείς του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προκειμένου να επιταχυνθεί η κατάθεση προτάσεων για έργα και μελέτες, στο πλαίσιο των προσκλήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την ΠΙΝ.

Μετά τις συσκέψεις για τα έργα που θα κατατεθούν από πλευράς των Δήμων Ιθάκης, Λευκάδας και Ζακύνθου, πραγματοποιήθηκε ανάλογη σύσκεψη για το Δήμο Κέρκυρας, υπό τον Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτο και τη συμμετοχή του Δήμαρχου Κέρκυρας Κώστα Νικολούζου, των αντιδημάρχων Βασίλη Καββαδία και Νίκου Αναστασόπουλου και στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής.

Κατατέθηκαν από πλευράς Δήμου Κέρκυρας οι προτεραιότητες για έργα προς ένταξη στο ΕΣΠΑ, με κυρίαρχα τα έργα πολιτισμού και στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων και της ύδρευσης. Συζητήθηκαν θέματα για την ένταξη του θεάτρου Φοίνικας και τη χρηματοδότηση ανακατασκευής των κτιρίων Γιαλλινά και Πετσάλη καθώς και τη δημιουργία Μουσείου Τυπογραφίας σε χώρο που δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Στον τομέα της ύδρευσης πρόθεση του Δήμου είναι η πραγματοποίηση συμπληρωματικών έργων για την ενίσχυση του υδρευτικού δικτύου ενώ στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων αναμένονται προτάσεις για τα “πράσινα σημεία”, την προμήθεια κάδων, τους κομποστοποιητές και τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης.

Να σπεύσουμε για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ ζήτησε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος και υπογράμμισε την αναγκαιότητα άμεσης ανταπόκρισης των δικαιούχων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Φορέων και Συνδέσμων) προκειμένου, όπου υπάρχουν ώριμες μελέτες, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για νέα έργα.

Υπενθυμίζεται ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν νέες προσκλήσεις στους τομείς του σύγχρονου πολιτισμού, της Βιοποικιλότητας, των Ενεργειακών Αναβαθμίσεων, των Φυσικών Καταστροφών και της Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα ενώ οι συσκέψεις θα ολοκληρωθούν με το Δήμο Κεφαλονιάς.


Mόνο 2 επενδυτικά σχέδια από Κεφαλονιά από τα 19 που υπέβαλε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων


Στις 30 Ιανουαρίου 2017, μετά από δύο παρατάσεις, έληξε η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων, στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και, συγκεκριμένα, για τις Προκηρύξεις των καθεστώτων ενίσχυσης «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και «Νέων ανεξάρτητων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Για τα δύο άλλα καθεστώτα ενισχύσεων που προκηρύχθηκαν, «Μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Μείζονος μεγέθους», η προθεσμία λήγει στις 28 Απριλίου 2017 και για τα οποία στο μεν καθεστώς «Μηχανολογικού εξοπλισμού» δεν έχει υποβληθεί ακόμη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αίτηση υπαγωγής, στο δε καθεστώς «Μείζονος μεγέθους» οι υποβολές γίνονται, ανάλογα τον τόπο εγκατάστασης, στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης (υπαγόμενο σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών).

Στα πρώτα δύο καθεστώτα ενισχύσεων, οι συνολικές αιτήσεις υπαγωγής που υποβλήθηκαν είναι δεκαεννέα (19) , εκ των οποίων οι δεκατρείς (13) υποβλήθηκαν στο καθεστώς «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και οι έξι (6) στο καθεστώς «Νέων ανεξάρτητων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται από υποβολή στοιχείων επενδυτικού κόστους (προσφορές) και αιτούμενο χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης (ίδια συμμετοχή, δανεισμός, επιχορήγηση – φορολογική απαλλαγή). Οι ανωτέρω φορείς επενδυτικών σχεδίων πρέπει έως 20 Φεβρουαρίου 2017 να υποβάλλουν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο τεκμηρίωσης (δικαιολογητικά, στοιχεία, μελέτη, σχέδια, κ.λ.π.).

Το συνολικό κόστος των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 25.380.598,69 € και η συνολική αιτούμενη ενίσχυση ανέρχεται σε 8.907.082,92 € (35,09%), εκ των οποίων τα 6.285.738,20 € αφορούν σε επιχορήγηση και τα 2.621.344,72 € σε φορολογική απαλλαγή.

Από τα 19 υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια, τα 10 έχουν ως τόπο εγκατάστασης την Κέρκυρα, τα 7 την Ζάκυνθο και τα 2 την Κεφαλονιά.

Ως προς τον κλάδο δραστηριότητας, τα 14 αφορούν τουρισμό (ιδρύσεις – επεκτάσεις – εκσυγχρονισμοί ξενοδοχειακών μονάδων), τα 4 αφορούν παραγωγή / μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και το 1 αφορά υπηρεσίες (αθλητικές δραστηριότητες).