ΣΥΡΙΖΑ: Μικρότερες οι ασφαλιστικές εισφορές!

Επειδή για τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ λέγονται πολλά που έχουν ικανή απόσταση από την αλήθεια, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Από 01.01.2017 καταργήθηκαν οι ασφαλιστικές κατηγορίες των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται, πλέον, βάσει του πραγματικού εισοδήματος με την καταβολή να είναι για όλους μηνιαία

Με το ν. 4387/2016 το 80% των αυτοαπασχολούμενων και το 90% των αγροτών πληρώνουν λιγότερα απ’ ότι πριν!Με τις αλλαγές του ν. 4387/2016 που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης το μόνο που διαφοροποιείται για τις ασφαλιστικές εισφορές είναι ο τρόπος καθορισμού της βάσης για τον υπολογισμό τους από το 2018. (Ηβάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι το καθαρό φορολογητέο του προηγούμενου έτους. (Έσοδα – έξοδα- μείον ασφαλιστικές εισφορές προηγούμενου χρόνου) Η αλλαγή που συμφωνήθηκε προβλέπει την εναρμόνιση με τα ισχύοντα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες: Δεν θα αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους. Θα εφαρμόζεται, όμως, έκπτωση 15% στη βάση υπολογισμού των εισφορών. Κι ενώ για το 2017 δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή για το 2018 ο τύπος υπολογισμού θα είναι. (Έσοδα – έξοδα-15% επί του συνόλου).

Θα εξακολουθήσει, επιπλέον, να ισχύει η κλίμακα των εκπτώσεων για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (άρθρο 98, ν. 4387/2016), ενώ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και οι μειωμένες εισφορές για τους νεοεισερχόμενους στην ασφάλιση νέους επιστήμονες.

Εάν η σύγκριση για το 2018 γίνει με το ισχύον σήμερα καθεστώς οι εισφορές του 80% των ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων και αγροτών θα βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα που θα βρίσκονταν ακόμα και αν δεν άλλαζε ο τρόπος υπολογισμού.

Και από το 2019 και μετά, όμως, το 70% των ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων και αγροτών δεν επιβαρύνεται ούτε ένα ευρώ. Τρεις στους τέσσερις ασφαλισμένους, δηλαδή, δεν επιβαρύνονται καθόλου.

Η αλλαγή που συμφωνήθηκε δεν ανατρέπει την πραγματικότητα της ελάφρυνσης της συντριπτικής πλειονότητας των ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων και αγροτών σε σχέση με το καθεστώς προ του ν. 4387/2016.

Τα παρακάτω παραδείγματα είναι τα πλέον αντιπροσωπευτικά καθώς βάσει των ειδοποιητηρίων του έτους 2017 αφορούν το 80% των ασφαλισμένων.

ΟΑΕΕ:

  • Ασφαλισμένος με 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ το 2018 θα πληρώσει 38% λιγότερο απ’ ότι το 2016.
  •  Ασφαλισμένος με 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ το 2018 θα πληρώσει 25% λιγότερο απ’ ότι το 2016.

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ:

  •  Ασφαλισμένος με 7 – 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ το 2018 θα πληρώσει 35% λιγότερο απ’ ότι το 2016.
  •  Ασφαλισμένος με 7 έως 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ το 2018 θα πληρώσει 28% λιγότερο απ’ ότι το 2016.

ΟΓΑ:

  •  Ασφαλισμένος με 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ το 2018 θα πληρώσει 17% λιγότερο απ’ ότι το 2016.

ΣΥΡΙΖΑ ΝΕ

Κεφαλονιάς -Ιθάκης

Τμήμα Οικονομίας

και Ανάπτυξης