Σχέδιο φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Ο Δήμος Σάμης συντάσσει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), προκειμένου οργανωμένα να παρέχει στους δημότες, εργαζόμενους και επισκέπτες του η δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης της σύνταξης του σχεδίου προς το Πράσινο Ταμείο, την οποία και έλαβε.

Παρακαλούμε τους δημότες να διατυπώσουν την άποψή τους απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Δήμου Σάμης (www.sami.gov.gr) ή πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/1w8 wATOVZCHrRenr9-l7Euk195oCv6wms qmPHPKygx8I/edit?usp= sharing

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο έως και τις 15/10/2021

Η συμμετοχή των πολιτών στην έρευνα είναι εθελοντική και ανώνυμη. Δεν θα ζητηθούν, επεξεργαστούν ή αποθηκευτούν προσωπικά τους στοιχεία. Δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να προσδιορίζει την ταυτότητά τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία και την εξαγωγή συγκεντρωτικών συμπερασμάτων, χωρίς να κοινοποιηθούν σε τρίτους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Κατά την διαδικασία σύνταξης του ΣΦΗΟ είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση με στόχο την καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών τόσο σχετικά με την ηλεκτροκίνηση όσο και με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) εντός των ορίων του Δήμου Σάμης.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο εντός των ορίων του Δήμου Σάμης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 01/10/2021 μέχρι και 15/10/2021.

Η συμβολή σας είναι σημαντική.

Γραφείο Τύπου Δήμου Σάμης