Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ληξουρίου

Γ. Κατσιβέλης

Τον ορισμό των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ληξουρίου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου σε πρόσφατη συνεδρίασή του.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής είναι:

Πρόεδρος: Βασιλάτος Δημήτριος (δημότης-στη θέση του Δημάρχου)

Αντιπρόεδρος: Καμινάρη Αδαμαντία (δημοτική σύμβουλος) με αναπληρωματικό μέλος τον

Μαρκέτος Δημήτριος (δημοτικός σύμβουλος)

Μέλη:

Γαλανός Γεράσιμος (δημοτικός σύμβουλος) με αναπληρωματικό μέλος τον

Βολτέρα Χρήστο (δημοτικός σύμβουλος)

Γαλάτης Άγγελος (δημοτικός σύμβουλος) με αναπληρωματικό μέλος τον

Μοσχόπουλο Ανδρέα (δημοτικός σύμβουλος)

Μαρούλης Διονύσιος (δημοτικός σύμβουλος) με αναπληρωματικό μέλος τον

Γάλεμπ Ντιουάνι (δημοτικός σύμβουλος)

Λουκέρη Ελένη (δημοτική σύμβουλος) με αναπληρωματικό μέλος τον Αραβαντινό-Ζαφείρη Νικόλαο (δημοτικός σύμβουλος)

Μαντζουράτος Δημήτριος (δημοτικός σύμβουλος) με αναπληρωματικό μέλος τον

Δαμουλιάνο Θεόδωρο (δημοτικός σύμβουλος)

Κατσιβέλης Γεράσιμος (Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου) με αναπληρωματικό μέλος την Αρακλησιάνου Ελευθερία (Υποδιευθύντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου)

Θεοφιλάτος Ευάγγελος (Διευθυντής 2ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου) με αναπληρωματικό μέλος την Θεοτοκάτου Γερασιμούλα (εκπαιδευτικό).

Συνοδινού-Καμήλου Άννα (Προϊσταμένη του 1ου Νηπιαγωγείου Ληξουρίου) 

με αναπληρωματικό μέλος την Σταθάτου Διαμαντίνα (Προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Ληξουρίου)

Κοζομπόλη Γιώτα (εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων) με αναπληρωματικό μέλος την Λιάρου Σοφία

Κοντογιαννάτου Αγγελική (δημότισσα) με αναπληρωματικό μέλος τον Μοσχονά Αλέξανδρο

Περάτη Ευδοκία (δημότισσα) με αναπληρωματικό μέλος τον Ζαρκάδα Ευάγγελο

  • Τα μέλη του Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής είναι:

Πρόεδρος: Ζαρκάδας Ευάγγελος (δημότης-στη θέση του Δημάρχου)

Αντιπρόεδρος: Μαρούλης Διονύσιος

Μέλη: 

Καμινάρη Αδαμαντία (δημοτική σύμβουλος) με αναπληρωματικό μέλος τον

Μαρκέτο Δημήτριο (δημοτικός σύμβουλος)

Γαλανός Γεράσιμος (δημοτικός σύμβουλος) με αναπληρωματικό μέλος τον

Βολτέρα Χρήστο (δημοτικός σύμβουλος)

Μοσχόπουλος Ανδρέας (δημοτικός σύμβουλος) με αναπληρωματικό μέλος τον

Γαλάτη Άγγελο (δημοτικός σύμβουλος)

Μαρούλης Διονύσιος (δημοτικός σύμβουλος) με αναπληρωματικό μέλος τον

Γάλεμπ Ντιουάνι (δημοτικός σύμβουλος)

Λουκέρη Ελένη  (δημοτική σύμβουλος) με αναπληρωματικό μέλος τον Αραβαντινό-Ζαφείρη Νικόλαο (δημοτικός σύμβουλος)

Φαρακλός Ευάγγελος (δημοτικός σύμβουλος) με αναπληρωματικό μέλος τον

Δαμουλιάνο Θεόδωρο (δημοτικός σύμβουλος)

Παπαδάτος Σπυρίδων (Διευθυντής Γυμνασίου Ληξουρίου) με αναπληρωματικό μέλος τον Παγώνη Σπυρίδωνα (Διευθυντή του ΕΠΑΛ Ληξουρίου)

Κατσιβέλης Σπυρίδων (Διευθυντής ΓΕΛ Ληξουρίου) με αναπληρωματικό μέλος τον Δρακονταειδή Ανδρέα (Διευθυντή Γυμνασίου Αγίας Θέκλης)

Κοζομπόλη Γιώτα (εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων) με αναπληρώτριά της

την Λιάρου Σοφία

Κοντογιαννάτου Αγγελική (δημότισσα) με αναπληρωματικό μέλος τον

Μοσχονά Αλέξανδρο 

Περάτη Ευδοκία (δημότισσα) με αναπληρωματικό μέλος 

τον Βασιλάτο Δημήτριο

Εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας του Πετριτσείου Γυμνασίου, ο οποίος θα οριστεί μεταγενέστερα.

  • Τους Προέδρους των Διοικητικού Συμβουλίου των Σχολικών Επιτροπών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους αναπληρώνουν οι Αντιπρόεδροι και η θητεία των μελών ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση της νέας Σχολικής Επιτροπής.