Σχολικοί Αγώνες Στίβου Γυμνασίων-Λυκείων

Σχολικοί Αγώνες Στίβου Γυμνασίων-Λυκείων θα γίνουν σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής».

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.30 Δρόμος 80μ κοριτσιών Γυμνασίων προκριματικός

Άλμα εις ύψος αγοριών Γυμνασίων/Λυκείων τελικός

Σφαιροβολία κοριτσιών Γυμνασίων/Λυκείων τελικός

Άλμα εις τριπλούν αγοριών -κοριτσιών Λυκείων τελικός

10.40 Δρόμος 80μ αγοριών Γυμνασίων προκριματικός

10.50 Δρόμος 100μ κοριτσιών Λυκείων προκριματικός

11.00 Δρόμος 100μ αγοριών Λυκείων προκριματικός

Άλμα εις μήκος κοριτσιών Γυμνασίων τελικός

11.10 Δρόμος 150μ κοριτσιών Γυμνασίων τελικός

11.20 Δρόμος 150μ αγοριών Γυμνασίων τελικός

Σφαιροβολία αγοριών Λυκείων τελικός

11.35 200μ κοριτσιών Λυκείων τελικός

Άλμα εις ύψος κοριτσιών Γυμνασίων/Λυκείων τελικός

11.40 Άλμα εις μήκος αγοριών Γυμνασίων τελικός

11.45 200μ αγοριών Λυκείων τελικός

11.55 600μ αγοριών Κοριτσιών Γυμνασίων τελικός

12.00 600μ αγοριών Γυμνασίων τελικός

Σφαιροβολία αγοριών Γυμνασίων τελικός

12.10 300μ κοριτσιών Γυμνασίων τελικός

Άλμα εις μήκος αγοριών Λυκείων τελικός

12.15 300μ αγοριών Γυμνασίων τελικός

12.20 400μ αγοριών Λυκείων τελικός

12.25 400μ κοριτσιών Λυκείων τελικός

12.30 800μ αγοριών-κοριτσιών Λυκείων τελικός

12.40 80μ κοριτσιών Γυμνασίων τελικός

Άλμα σε μήκος κοριτσιών Λυκείων τελικός

12.45 80μ αγοριών Γυμνασίων τελικός

12.55 100μ κοριτσιών Λυκείων τελικός

13.00 100μ αγοριών Λυκείων τελικός