Σωσίβια στο λιμάνι του Βαθέως Ιθάκης για την προστασία των πολιτών

Με πρωτοβουλία του Αντιδήμαρχο Ιθάκης Γ. Βερώνη και του δημοτικού συμμβούλου Ι. Τρέλλη τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία στο λιμάνι Βαθέως σωσίβια για την προστασία των πολιτών. Κατασκευή Διον.Ράζος.

Διονύσης Στανιτσας Δήμαρχος Ιθάκης