Σύμβαση για τα Αρχαία στην Ιθάκη

Από τον Δήμο Ιθάκης ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

Εκ μέρους της Δημοτικής Επιτροπής για την προστασία και ανάδειξη της Ομηρικής Ιθάκης είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνω την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τα αρχαιολογικά της Σχολής Ομήρου-Άγιος Αθανάσιος στην Ιθάκη.

Η σύμβαση υπογράφτηκε από τον Δήμο Ιθάκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού και βρίσκεται ήδη στο γραφείο του Δημάρχου Ιθάκης.

Με την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου αρχίζουν τα έργα που προβλέπονται από την σύμβαση, ήτοι: Περίφραξη αρχαιολογικού χώρου, αποκατάσταση και αποψίλωση του χώρου, κατασκευή εσωτερικών δρόμων και φυλακίου, τοποθέτησης πινακίδων και καταγραφή και μελέτη των ευρεθέντων αρχαιολογικών αντικειμένων που βρίσκονται στο μουσείο της Ιθάκης.

Χρηματοδότηση Δήμος Ιθάκης με 120.000 Ευρώ.

Υλοποίηση της προγραμματικής είναι 24 μήνες.

Γιάννης Καραντζής

Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής