Σύμβαση για την αποκατάσταση του δρόμου στα Μπεκατωράτα

Από το Δήμο Σάμης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Δήμος Σάμης είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι υπογράφηκε η Σύμβαση του Έργου: «Αποκατάσταση του δρόμου Μπεκατωράτων που επλήγη από τον Ιανό τον Σεπτέμβριο του 2020» προϋπολογισμού 411.947,18 ευρώ πλέον ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Σάμης και της Ανάδοχης Εταιρείας Χ. Παπαδημάτος Α.Ε.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αποκατάσταση της Δημοτικής Οδού Μπεκατωράτων Πυλάρου στη Δ.Ε. Πυλάρου, η οποία ήταν ανάμεσα στις οδικές υποδομές που επλήγησαν από το μετεωρολογικό φαινόμενο «Ιανός».

Πιο συγκεκριμένα, στη θέση συμβολής της εν λόγω οδού με υδατόρεμα, η οδός καταστράφηκε ολοσχερώς λόγω διέλευσης τεράστιας ποσότητας νερού και μαζικής ροής φερτών. Παράλληλα, με την αποκατάσταση της εν λόγω βλάβης, θα γίνει και γενική επισκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού, στα πλαίσια αποκαταστάσεων και συντήρησης. 

Από το Γραφείο Τύπου Δήμου Σάμης