Σύμβουλο για την βελτίωση ανταγωνιστικότητας στον Τουρισμό προσέλαβε η ΠΙΝ

Θόδωρος Γαλιατσάτος

Σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών του έργου «Μελέτη για τη στρατηγική και τις κατευθύνσεις δράσεων της ΠΙΝ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού» υπέγραψε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Το αντικείμενο της σύμβασης, που υπογράφηκε αφενός από τον περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο και αφετέρου από την ανάδοχη εταιρεία του έργου, «Γεώργιος Δρακόπουλος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», εκπροσωπούμενη από τον Γεώργιο Δρακόπουλο, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες εργασίες:

  •  Στρατηγική διαχείρισης ζήτησης με σκοπό τη βελτιστοποίηση του μίγματος αγορών (γεωγραφικών και προϊοντικών) μέσω στοχοθέτησης-προτεραιότητας,
  •  Ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός χαρτοφυλακίου τουριστικών υπηρεσιών-προϊόντων, με σκοπό τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,
  • Πρόταση ερευνητικής υποστήριξης του επιχειρησιακού σχεδίου τουριστικής προβολής
  • Συνεργασία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και ανάπτυξη συνεργασιών και οικονομιών κλίμακας μεταξύ όλων των νησιών της ΠΙΝ

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε έξι μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός, της υπογραφείσας συμβάσεως, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 69.440 ευρώ.