Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών υπό τον Συντονιστή την Αποκεντρωμένης

Ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νίκος Παπαθεοδώρου, που ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση των χρεών της ΔΕΥΑΚ.

Ο συντονισμός των δράσεων των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κατά την προσεχή αντιπυρική περίοδο, ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας, σήμερα, στην Πάτρα, υπό την προεδρία του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι., Νικολάου Παπαθεοδώρου, παρουσία του Συντονιστή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Υποστράτηγου Βασιλείου Ματθαιόπουλου, των Περιφερειαρχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ιονίου, Αρχιπυράρχου Ευθ. Γεωργακόπουλου και Δυτ. Ελλάδος Αρχιπυράρχου Κων. Κυριακόπουλου και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων με τη δασοπυρόσβεση φορέων.

Ο κ. Παπαθεοδώρου, κατά την εισήγησή του, τόνισε ότι:

  •  Ο χρόνος που επιλέξαμε να πραγματοποιηθεί η σύσκεψη σχετίζεται με την ολοκλήρωση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΑΔΠΔΕΙ, και την επισήμανση ζητημάτων που αναδεικνύονται και χρήζουν τροποποίησης στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο.
  •  Στόχος μας αποτελεί η μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων όλων των υπηρεσιών και των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και η απόλυτη συνεργασία μεταξύ τους, για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
  •  Για φέτος, κατανεμήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ποσό των 16,9 εκατομμυρίων ευρώ στους Ο.Τ.Α. της χώρας για έργα πυροπροστασίας, εκ των οποίων τα 2.157. 900 ευρώ αφορούν τους ΟΤΑ της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου.

Επίσης, έχουν δοθεί πιστώσεις ύψους 198.500 ευρώ (145.000 για τη Δυτική Ελλάδα και 53.500 για τα Ιόνια Νησιά) για την εκτέλεση προγραμμάτων δασοπροστασίας στις δασικές υπηρεσίες.

  •  Θεσμοθετήθηκε, επίσης, νέο χρηματοδοτικό εργαλείο Δήμων και Περιφερειών για την αντιμετώπιση των ήδη επελθουσών ζημιών από θεομηνίες, όπως καταστροφές λόγω πυρκαγιών κλπ., αλλά και για δράσεις πρόληψης στο πλαίσιο του έργου «Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες» που είναι ενταγμένο στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
  •  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) και κυρίως στις παρεμβάσεις αποκατάστασης τους, που πρέπει να γίνουν σε αυτούς από τους Ο.Τ.Α., ενόψει και της θερινής περιόδου.
  •  Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο κομμάτι του εθελοντισμού και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στο ζήτημα των πυρκαγιών, καθώς και στην αξιοποίηση νέων καινοτόμων πρακτικών, για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες, Κερκύρας, Νικολέττα Πανδή, Ζακύνθου Λευτέρης Νιοτόπουλος και Κεφαλληνίας – Ιθάκης Παναγής Δρακουλόγκωνας οι δήμαρχοι, Ναυπακτίας, Παν. Λουκόπουλος, Ερυμάνθου, Θάνος Καρπής, και Ζακύνθου, Παύλος Κολοκοτσάς, οι αντιδήμαρχοι, Πατρέων, Παν. Μελάς και Δυτ. Αχαϊας, Αθ. Ραυτακόπουλος, οι Γενικοί Διευθυντές της Α.Δ., Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Αντώνης Κανταρτζόπουλος, Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διον. Παναγιωτόπουλος, Εσωτερικής Λειτουργίας, Γεωργία Πατακιάρα, καθώς και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των σωμάτων ασφαλείας, ενώ το συντονισμό της είχε ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρης Κατσαρός.