Σώζονται οι στάβλοι οικισμών

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση του αν. υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας διατήρησης στάβλων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, επιλύοντας ένα από τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούσε για χρόνια τον ντόπιο Κτηνοτροφικό κόσμο.

Συγκεκριμένα η εν λόγω απόφαση εφαρμόζεται σε ήδη λειτουργούσες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, εγκαταστάσεις εντός ή πλησίον οικισμών, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Οι ενδιαφερόμενοι Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017.

Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης