Τέλος στην εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ

Δεν θα επιβάλλεται πλέον εισφορά αλληλεγγύης σε φορολογούμενους με εισοδήματα κάτω από το όριο των 30.000 από το 2019, εφόσον εφαρμοστούν τα αντίμετρα που θα ψηφίζει η κυβέρνηση.
Ειδικότερα η εισφορά αλληλεγγύης δεν θα επιβάλλεται από το 2019 σε όσους έχουν το φορολογητέο εισόδημα ανέρχεται μέχρι 30.000 ευρώ.
Η εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σήμερα αφορά εισοδήματα που ανέρχονται άνω των 12.000 ευρώ και συγκεκριμένα οι συντελεστές που επιβάλλονται κλιμακωτά έχουν ως εξής:
— 2,2% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,
— 5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ,
— 6,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,
— 7,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,
— 9% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ
— 10% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

Πλέον οι νέοι συντελεστές μετά την συμφωνία θα είναι:

Έσοδα (το χρόνο)          Εισφορά (%)

0 – 12.000                     0%       (από 0%)

12.000 – 20.000             0%       (από 2,2%)

20.001 – 30.000             0%       (από 5,0%)

30.001 – 40.000             5,0%    (από 6,5%)

40.001 – 65.000             7,0%    (από 7,5%)

65.001 – 220.000            9,0%    (ίδιο ποσοστό)

220.000 και πάνω           10%     (ίδιο ποσοστό)

(aftodioikisi.gr)