Τέλος τα πανηγύρια στο Δήμο Σάμης

Ο Δήμος Σάμης με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στην Δημόσια Yγεία ανακοινώνει ότι για το 2020 τα πανηγύρια δεν θα πραγματοποιηθούν σε δημόσιους χώρους στα όρια του Δήμου Σάμης λόγω των εκτάκτων συνθηκών του λόγω Covid-19.

Οποιαδήποτε άλλη πολιτιστική ή κοινωνική εκδήλωση θα εξετάζεται ξεχωριστά από τον Δήμο βάσει πάντα των δεδομένων και των ανάλογων πρωτοκόλλων για την αποφυγή της διασποράς της COVID-19.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Νικόλαος Ρασσιάς