Τέσσερις έξω, τέσσερις μέσα… Ορίστηκαν από τον δήμαρχο 4 νέοι αντιδήμαρχοι

Τέσσερις έξω …τέσσερις μέσα. Σε αυτό το πλάνο κινήθηκε ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης στις τοποθέτηση των οκτώ αντιδημάρχων που η θητεία τους είναι μέχρι τη λήξη της δημοτικής περιόδου στις 31/8/2019.

Συγκεκριμένα παρέμειναν στις θέσεις τους και με τις αρμοδιότητες που είχαν μέχρι τώρα οι:

 •  Διονύσης Λυκούδης (αναπληρωτής Δημάρχου, αντιδήμαρχος Αργοστολίου και Σάμης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας).
 •  Σοφία Γαρμπή (αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Φυσικών Πόρων).
 •  Σπύρος Ματιάτος (αντιδήμαρχος Ομαλών, Καθαριότητας Αργοστολίου και Σάμης, Εξοπλισμού και Συνεργείων, Αδειοδοτήσεων και Εμπορικής Δραστηριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου).
 •  Ευάγγελος Κεκάτος (αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των Φύλων, Παιδείας και Απασχόλησης)

Οι νέοι αντιδήμαρχοι είναι:

 •  Ηλίας Κουρκουμέλης αντιδήμαρχος Λειβαθούς, αρμοδιότητα που πριν είχε ο Ευ. Κεκάτος)
 •  Σπυρονικόλας Σολωμός (αντιδήμαρχος Ελειού-Πρόννων, στη θέση του Νίκου Παπαδάτου, ο οποίος έγινε εντεταλμένος σύμβουλος για τα Τουριστικά Θέρετρα και Θεμάτων Αιγιαλού και Παραλίας)
 •  Μιχάλης Γάκης (αντιδήμαρχος Πυλάρου στη θέση του Γεράσιμου Αλυσανδράτου που έγινε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου). Είναι δε άγνωστο αν ο κ. Γάκης θα διατηρήσει τη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας ( ΟΚΑΠ), αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι στον ΟΚΑΠ θα τοποθετηθεί ο τ. πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος.
 •  Γιώργος Κατσιβέλης (αντιδήμαρχος Παλικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Αλιείας, στη θέση του Αλέξανδρου Μοσχονά που τοποθετήθηκε στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, (σε αντικατάσταση του δημάρχου κ. Αλέξανδρου Παρίση).

Από τους οκτώ αντιδημάρχους οι πέντε είναι με αντιμισθία και συγκεκριμένα οι Σ. Γαρμπή, Ηλ. Κουρκουμέλης, Σπ. Σολωμός, Μ. Γάκης και Γ. Κατσιβέλης, οι οποίοι και θα παίρνουν γύρω στα 1.600 ευρώ καθαρά το μήνα.

Οι άλλοι τρεις, Δ. Λυκούδης, Σπ. Ματιάτος και Ευ. Κεκάτος, δεν πληρώνονται διευκρινίζοντας στην απόφαση για τον Ευ. Κεκάτο ότι θα παίρνει τις αποδοχές της οργανικής του θέσης που είναι στο Νοσοκομείο Αργοστολίου, αν και την προηγούμενη περίοδο έπαιρνε την αντιμισθία του αντιδημάρχου.

Επίσης απομακρύνθηκε ο μέχρι σήμερα αντιδήμαρχος Ερίσου Κώστας Κοντογούρης (δίχως μάλιστα καμία αρμοδιότητα) και μάλιστα η Ερισος είναι η μοναδική Δημοτική Ενότητα δίχως αντιδήμαρχο, αφού ο δημοτικός σύμβουλος Παναγής Κοκκόλης ορίστηκε μόνο εντεταλμένος σύμβουλος, υπεύθυνος για την κατά τόπο μέριμνα της Δημοτικής Ενότητας Ερίσου, την τέλεση Πολιτικών Γάμων και την καθαριότητα σε αυτήν.

Εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίστηκαν επί πλέον των παραπάνω:

 •  Άγγελος Αγγούριας (αρμόδιος για την Δημοτική Οδοποιία Ελειού-Πρόννων)
 •  Άγγελος Κωνσταντάκης (αρμόδιος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς)
 •  Βασίλειος Κοκκόσης (αρμόδιος για τους Πολιτικούς Γάμους στη Σάμη)

Οι παραπάνω πέντε εντεταλμένοι σύμβουλοι είναι άμισθοι και υπογράφουν όλα τα έγγραφα που αφορούν τις εκχωρημένες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων και πλην των περιπτώσεων που απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή απόφαση συλλογικού οργάνου.

Επίσης, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι δεν υποκαθιστούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν υποχρέωση και αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ορίζονται κάθε φορά από τη νομοθεσία.

(Οι αποφάσεις του Δήμου δημοσιεύονται στις σελίδες 12 και 16).

Ηλ. Κουρκουμέλης
Σπ. Σολωμός
Μιχ. Γάκης
Γ. Kατσιβέλης