Τήλε-Περιφερειακό Συμβούλιο και για τη ΔΙΑΔΥΜΑ, τον …«προπομπό» της Διαδημοτικής!

Ροδή Κράτσα

Η σύσκεψη Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. «με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Περιφέρειας Ιονίων», εν όψει της σύστασης του νέου ΦΟΔΣΑ, θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλίο Ιονίων Νήσων που θα τηλε-συνεδριάσει σήμερα και ώρα 2 μ.μ. στην αίθουσα των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ειδικότερα η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Καθορισμός λατομικής ζώνης Κέρκυρας.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ. Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Εφαρμογή του άρθρου 182.1 του ν. 3852/2010 (“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”) για τους αμειβόμενους αξιωματούχους της ΠΙΝ.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ. Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Ποια η εξέλιξη για την κατασκευή μόνιμης Γέφυρας στην περιοχή του Αγ. Χαραλάμπη στη Ζάκυνθο; 

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιος Συμμαχία» κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Ενέργειες και επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης του ΕΣΠΑ για ενίσχυση του τομέα της υγείας.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιος Συμμαχία» κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Καθυστέρηση της μεταφοράς του Α. Πυροσβεστικού σταθμού στο κεντρικό κτήριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η:  Απαντήσεις στους ισχυρισμούς και τις καταγγελίες του κ. Π. Μεταλληνού.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Διαμόρφωση χώρου λατομείου και διάνοιξη δρόμου στη δασική ορεινή περιοχή της Πηλίδας.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια» κ. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 9η: Ανάγκη οικονομικής στήριξης των δομών υγείας από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Επτανησιακή Πρωτοβουλία» κ. Παναγιώτης Ποζίδης.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενόψει της σύστασης του νέου διαβαθμικού ΦΟΣΔΑ Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 2ο: 4η Τροποποίηση σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου. Αυτοτελής Δ/ νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2020.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου. Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

ΘΕΜΑ 4ο: Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης), σε Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 5ο: Ολοκλήρωση Διαδικασίας Λήξης & Εκκαθάρισης Αναπτυξιακή Κεφαλονιάς και Ιθάκης Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. -ΑΝ.Ε.Κ. Ι. Α.Ε. 

Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Συμβάσεως για τη δημοπράτηση έργου με τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προ υπ/σμού 63.000,00 €.

Εισηγητής:  Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Συμβάσεως για τη δημοπράτηση έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προυπ/σμού 170.000,00 €.

Εισηγητής:  Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 8ο: Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Γενική Συνέλευση της ΑΝΙΟΝ ΟΤΑ.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου εγκεκριμένου ευρωπαϊκού έργου “AI SMART”του διασυνοριακού / διακρατικού προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία2014-2020».   

Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτενάς.

ΘΕΜΑ 10ο: Δημιουργία Κλειστού Αθλητικού Κέντρου (γηπέδου) στην Ιθάκη. Διάθεση του εισπραχθέντος ποσού των εγγυητικών επιστολών του έργου «Λιμάνι Πίσω Αετού Ιθάκης».

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α. για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.  

ΘΕΜΑ 11ο: Ουσιαστική στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού στα Ιόνια Νησιά.

Εισηγήτρια: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

Ο Πρόεδρος 

Περιφερειακού Συμβουλίου  

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Νικόλαος Μουζακίτης  


ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων σήμερα και ώρα 2 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’76), στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού Covid 19.

Οι δημοσιογράφοι μπορούν να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, από το on line κανάλι παρακολούθησης (μέσω υπηρεσίας live streaming) Περιφερειακών Συμβουλίων  tv1.streampulse.eu/corfu2 (στην αρχική σελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (https://pin.gov.gr/).