Τήλε-Περιφερειακό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Περ. Συμβουλίου κ. Χρ. Μωραϊτης

Εκτακτη συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 3.30’ μ.μ. με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

ΘΕΜΑ 1o: 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Π.Ι.Ν. έτους 2018.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 2o: Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου του έργου Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 3o: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 167-15/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Σχετικά με το Ενεργειακό Αποτύπωμα Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Διονύσιος (Σάκης) Τσούκας.

Ο Πρόεδρος

Περ. Συμβουλίου Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων

Χρήστος Μωραΐτης