Τα έργα (συνεχιζόμενα) που θα προχωρήσει ο Δήμος Αργοστολίου μέχρι τέλος του 2019

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτήθηκε η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου για τα έργα που θα προχωρήσουν μέχρι το τέλος του 2019.

Πρόκειται για συνεχιζόμενα έργα προηγούμενων ετών και έργα που είχαν ενταχθεί το 2019 από τον πρώην Δήμο Κεφαλονιάς.

Δείτε τους πίνακες με τα έργα:

ΕΡΓΑ