Τα ίδια και …χειρότερα στον Δήμο Αργοστολίου!

Θ. Μιχαλάτος

«Μία από τα ίδια» με …παλιά φθαρμένα υλικά, είναι η σύνθεση της «νέας» Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αργοστολίου, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν.

Στην ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε προχθές, πρόεδρος επανεξελέγη ο Νικόλας Βαλλιανάτος, αλλά σχεδόν όλος ο «πυρήνας» της «ολιγαρχικής» αρχής παραμένει ως έχει!

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εξελέγη ο Αγγελος Κωνσταντάκης (Παράταξη Αλ. Παρίση), Γενικός Γραμματέας εξελέγη ο Δημήτρης Κεκκάτος (Παράταξη Αλ. Παντελειού).

◼︎ Στην ίδια Συνεδρίαση εκλέχθηκε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αργοστολίου, στην οποία θα συμμετέχουν οι Γιώργος Τσιλιμιδός, Σπύρος Σαμούρης, Διονύσης Μινέτος και Σπύρος Ματιάτος, με αναπληρωτικούς τους Παναγή Βανδώρο, Αργύρη Γαβριελάτο, Διονύση Κωνσταντάτο και Γιώργο Θωμάς (από την Παράταξη Θ. Μιχαλάτου) και οι Ασημίνα Γαβριελάτου (Παράταξη Αλ. Παρίση) και Αλέξανδρος Παντελειός (Παράταξη Αλ.

Νίκος Βαλλιανάτος

Παντελειού), με αναπληρωματικούς τους Γιάννη Λυκούδη (Παράταξη Αλ. Παρίση) και Γιάννη Κουρούκλη (από την Παράταξη της Λ.Σ.). Πρόεδρος της Δημοτικής Αρχής είναι ο δήμαρχος Θεόφιλος ΜιΧαλάτος.

◼︎ Εξάλλου, με απόφασή του ο δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος ανακοίνωσε προχθές τους 8 αντιδημάρχους της νέας Δημοτικής Αρχής, η θητεία των οποίων θα έχει διάρκεια ένα έτος.

Γιώργος Τσιλιμιδός

Οι 8 αντιδήμαρχοι, κατά αρμοδιότητες, είναι:

  • Γεώργιος Τσιλιμιδός -αναπληρωτής Δημάρχου- (με αντιμισθία)

Αρμοδιότητες:

→ Διοικητικών θεμάτων

→ Οικονομικών θεμάτων

→ Θεμάτων εξυπηρέτησης και ενημέρωσης πολιτών

  • Σπυρίδων Σαμούρης (με αντιμισθία)

Αρμοδιότητες:

→ Καθαριότητας και επιμέλειας κοινοχρήστων χώρων,

Σπύρος Σαμούρης

ηλεκτροφωτισμού, φροντίδας και συντήρησης του οδικού δικτύου και των αγροτικών οδών της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου

→ Συντήρησης των Δημοτικών Κτιρίων, συντήρησης και διαχείρισης των οχημάτων και του εξοπλισμού, συντήρησης και επιμέλειας των χώρων πρασίνου

→ Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηριών της Δ.Ε Αργοστολίου

* Σε περίπτωση απουσίας του Αναπληρωτή Δημάρχου Γεωργίου Τσιλιμιδού, θα αναπληροί το Δήμαρχο.

  • Κρυσταλία Μιχαλάτου (με αντιμισθία)

Αρμοδιότητες:

→ Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς

→ Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικής Ισότητας των φύλων και Προστασίας Τρίτης ηλικίας

  • Νικόλαος Κουρκουμέλης (με αντιμισθία)

Αρμοδιότητες:

→ Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων

→ Επί θεμάτων Τουρισμού που αφορούν το Δήμο Αργοστολίου

  • Σπυρίδωνας Ματιάτος (άνευ αντιμισθίας)

Αρμοδιότητες:

→ Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ομαλών

  • Διονύσιος Μινέτος (με αντιμισθία)

Αρμοδιότητες:

→ Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

→ Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

→ Αρμοδιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

→ Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

  • Ιωάννης Τζωρτζάτος (άνευ αντιμισθίας)

Αρμοδιότητες:

→ Αθλητισμού και Παιδείας

→ Θέματα αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας

→ Θέματα Εμπορικής Δραστηριότητας και Αδειών Κοινοχρήστων Χώρων

  • Διονύσιος Κωνσταντάτος (με αντιμισθία)

Αρμοδιότητες:

→ Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας

→ Τη μέριμνα και διαχείριση θεμάτων αιγιαλού και παραλίας

→ Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης

◼︎ Σε ανάρτησή του στο FB ο πρόεδρος του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλας Βαλλιανάτος, αναφέρει: «Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο για την πρότασή του να συνεχίσω να είμαι πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου όλη την παράταξή μας αλλά και όλους τους δημοτικούς συμβούλους είτε με ψήφισαν είτε δεν με ψήφισαν. Δηλώνω ότι η πόρτα του γραφείου μου θα είναι ανοικτή για όλους. Επίσης θεωρώ την συνεργασία όλων δεδομένη. Θα είμαι πάντα πιστός στους κανόνες λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Σας ευχαριστώ όλους”».