Τα διατροφικά επιδόματα νεφροπαθών

«Απογραφή Ιουνίου 2017 Δικαιούχων Διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών Μεταμοσχευμένων»:

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι του Διατροφικού Επιδόματος Νεφροπαθών-Μεταμοσχευμένων, να προσέλθουν στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης, οδός   Μομφεράτου 30 στο Αργοστόλι, από 01-06-2017 έως 30-06-2017 προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξαμηνιαία απογραφή τους.

Όσοι εκ των δικαιούχων, αδυνατούν αυτοπρoσώπως να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας, μπορούν να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής τους, στην οποία θα δηλώνουν τα εξής:

❶ Δεν λαμβάνω το Διατροφικό Επίδομα από άλλη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

❷ Ο τόπος μόνιμης κατοικίας μου είναι ……

❸ Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώσω την Υπηρεσία σας.

Πληροφορίες: Ι. Καραδημήτρη-Τηλ.: 2671362703

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ