Τα διατροφικά επιδόματα Νεφροπαθών

Σας ενημερώνουμε ότι, η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Μάρτιο του 2017 θα πραγματοποιηθεί την, Πέμπτη 20- 04 -2017.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2671362703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ