Τα δρομολόγια Σάμης-Ιθάκης-Αστακού με το φέρι «Ιόνιον Πέλαγος»

Τροποποίηση δρομολογίων εορτών Πάσχα 2016:
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 25/04/16
ΑΠO ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ 08:15 ΚΑΙ 15:30
ΑΠO ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) 09:00 ΚΑΙ 14:45
ΑΠO ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ)ΓΙΑ ΑΣΤΑΚO 09:45 ΚΑΙ 15:30
ΑΠO ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΑΚO 09:00 ΚΑΙ 16:05
ΑΠO ΑΣΤΑΚO ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) 12:15
ΑΠO ΑΣΤΑΚO ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ 12:15
Μ.ΤΡΙΤΗ-Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 26/04/2016-27/ 04/2016
ΑΠO ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ 08:15 ΚΑΙ 14:45
ΑΠO ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) 09:00 ΚΑΙ 15:30
ΑΠO ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΑΣΤΑΚO 09:45
ΑΠO ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΑΚO 09:00
ΑΠO ΑΣΤΑΚO ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ(ΣΑΜΗ) 12:15
ΑΠO ΑΣΤΑΚO ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ 12:15
Μ.ΠΕΜΠΤΗ 28/04/15
ΑΠO ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ 08:15 ΚΑΙ 15:30
ΑΠO ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) 09:00 ΚΑΙ 14:45
ΑΠO ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΑΣΤΑΚO 09:45 ΚΑΙ 15:30
ΑΠO ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΑΚO 09:00 ΚΑΙ 16:05
ΑΠO ΑΣΤΑΚO ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) 12:15
ΑΠO ΑΣΤΑΚO ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ 12:15
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/04/2016
ΑΠO ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ 08:15 ΚΑΙ 14:45
ΑΠO ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) 09:00 ΚΑΙ 15:30
ΑΠO ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΑΣΤΑΚO 09:45
ΑΠO ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΑΚO 09:00
ΑΠO ΑΣΤΑΚO ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) 12:15
ΑΠO ΑΣΤΑΚO ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ 12:15
Μ.ΣΑΒΒΑΤO 30/04/2016
ΑΠO ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ 08:15 ΚΑΙ 14:45
ΑΠO ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) 09:00 ΚΑΙ 16:15
ΑΠO ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ)ΓΙΑ ΑΣΤΑΚO 09:45
ΑΠO ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΑΚO 09:00
ΑΠO ΑΣΤΑΚO ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ(ΣΑΜΗ) 13:00
ΑΠO ΑΣΤΑΚO ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ 13:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤOΥ ΠΑΣΧΑ 02/05/16
ΑΠO ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ 08:15 ΚΑΙ 14:45
ΑΠO ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) 09:00 ΚΑΙ 15:30 ΚΑΙ 21:30
ΑΠO ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΑΣΤΑΚO 16:15
ΑΠO ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΑΚO 15:30
ΑΠO ΑΣΤΑΚO ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑ(ΣΑΜΗ) 19:00
ΑΠO ΑΣΤΑΚO ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤOΥ ΠΑΣΧΑ 01/05/16 ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΔΡOΜOΛOΓΙO