Τα δύο σχέδια του Κυριάκου!

Κυριάκος Μητσοτάκης

⦿ Σχέδιο 1 για Κυριάκο: Να μην έρτει καθόλου του Αγίου, γιατί με όσα συμβαίνουν μπορεί να εκτεθεί ανεπανόρθωτα.

⦿ Σχέδιο 2 για Κυριάκο: Να έρθει του Αγίου, να προσκυνήσει και να φύγει άρον-άρον!

⦿ Προβλεπόμενος τίτλος του «Η» για το Σχέδιο 2: «Ηλθε, είδε και απήλθε»!

Ιβάν