Τα Κουρουκλάτα «κυκλώσανε» το Αργοστόλι!

⦿ Τα Κουρουκλάτα «κυκλώσανε» το Αργοστόλι!

⦿ Επιτελάρχης στο Διοικητήριο (και ιδιαίτερος του αντιπεριφερειάρχη Σταύρου Τραυλού) ο Σπύρος Σταθάτος!

⦿ Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου ο ιδιοκτήτης του Κέντρου Τύπου Θόδωρος Αλυσανδράτος!

⦿ Πρόεδρος Κουρουκλάτων ο συνιδιοκτήτης του ΟΙΝΩΨ Αντώνης Παπαδάτος!

⦿ Και τώρα, υγειάρχης στα Νοσοκομεία μας ο Στρατηγός από τα Κουρουκλάτα Φώτης Μεσσάρης!

⦿ Κύριοι της εξουσίας, κοιτάξτε τι θα κάνετε με τα Κουρουκλάτα, γιατί στο «βάθος του Κήπου» υπάρχει και ο «Ημερήσιος», αλλά και πολλοί Κουρουκλάδες επιχειρηματίες, ενώ σύντομα έρχεται ενταύθα και ανώτατος δικαστικός από Αθήνα, πλήν όμως εκ Κουρουκλάτων ορμώμενος!

Ιβάν