Τα Σκόπια είναι η Vardarska

Είναι η Vardarska και η Μακεδονία είναι ελληνική! Μας το τόνισε ο Πρόεδρος χθες, αλλά μας το πιστοποιεί και ο ίδιος ο χάρτης των γειτόνων μας Σκοπιανών!\