ΤΕΙ: Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει για τρίτο συνεχόμενο έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή” για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» στις εξής κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

❶ Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες

❷ Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ είναι 30, οι οποίοι θα εισαχθούν αποκλειστικά στην 1η εκ των ανωτέρω κατευθύνσεων. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μόνο την κατεύθυνση Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες.

Η συνολική χρονική διάρκεια σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων περιλαμβάνει διαλέξεις, πλαισιωμένες από ερευνητικές, δημιουργικές και εργαστηριακές δραστηριότητες. Κατά την διάρκεια του τρίτου εξάμηνου οι φοιτητές εκπονούν την διπλωματική τους εργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://avarts.ionio.gr/ada/enroll/ μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 14:00 αυστηρά.

Επισημαίνεται ότι το ΠΜΣ «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» παρέχεται από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο ιδρύθηκε το 2004 και παρουσιάζει συνεχώς αυξητικές τάσεις στη βάση εισαγωγής του, με πιο πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα την άνοδο της τάξης του 6,6% στη Βάση Εισαγωγής του έτους 2016. Επίσης το ίδιο έτος, αναδείχθηκε το 4ο πανελλαδικά τμήμα σε πλήθος δηλώσεων υποψηφίων, καθώς περισσότερα από 10.000 άτομα το συμπεριέλαβαν στο μηχανογραφικό τους, γεγονός που αντικατοπτρίζει αφενός τη θετική πορεία του Τμήματος διαχρονικά, αφετέρου την υψηλή απήχηση που έχει ανάμεσα στους υποψήφιους των εισαγωγικών εξετάσεων.

Επίσημος Ιστοχώρος:

http://avarts.ionio.gr/ada

Αναλυτική Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:

http://avarts.ionio.gr/ada/gr/call

Πρόγραμμα Σπουδών:

http://avarts.ionio.gr/ada/gr/studies/curriculum/y2017/

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας:

http://avarts.ionio.gr/ada/gr/studies/regulation/