Τελειώνει και η Ιονία Οδός

Δόθηκε στην κυκλοφορία και το υπολειπόμενο νότιο τμήμα της Ιονίας Οδού και των ενδιάμεσων σηράγγων. Ολοκληρώθηκε έτσι η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου της Ιονίας Οδού με τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και θέτει ουσιαστικά σε πλήρη λειτουργία τις τρεις σήραγγες (Μακύνειας, Κλόκοβας-περιοχή Ρίζας και Καλυδώνας).

Το ταξίδι Αντίρριο- Ιωάννινα διαρκεί τώρα κάτι λιγότερο από δύο ώρες, όταν δοθεί ολόκληρη η Ιονία Οδός θα είναι μόνο 1 και 30 λεπτά.