Τελευταία και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ.

Μ. Αλυσανδράτος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς συνεδριάζει κατεπειγόντως σήμερα και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).

Θα είναι  η τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ με τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

❶ Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Κεφαλλονιάς στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση αγωνιστικού χώρου του γηπέδου Διλινάτων Δήμου Κεφαλλονιάς » Π/Υ 585.000,00 ευρώ + Φ.Π.Α.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε. ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

❷ Ορισμός Ελεγκτών στην Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2015 – 2016 και 2017

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε. ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

❸ Αντικατάσταση Εκπροσώπων Εμπορικού Συλλόγου «Η ΚΡΑΝΗ» στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Κεφαλλονιάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) (αριθμ. 20/2019 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ).

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ. Α.Κ κ. Ν. Ανουσάκης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου και λόγω επιτακτικών προθεσμιών

Ο πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ