«Τζάμπα μάγκας» …με τη βούλα ο δήμαρχος Θεόφιλος

Η απόλυτη επιβεβαίωση του «Η» στο προχθεσινό πρωτοσέλιδο για το «Λουκέτο στην ΕΔΑΚΙ» από τον «…Τζάμπα μάγκα Θεόφιλο», που «παραδόθηκε άνευ όρων στον ΦΟΔΣΑ της Ρόδης», ήλθε την ίδια ημέρα, 17 Μαρτίου, με την έκδοση του εντάλματος πληρωμής 491/2021 με ΑΔΑ: 68ΨΛ46ΜΓΤΤ-45Μ για 33.915 ευρώ με δικαιούχο τον …Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για …«συμμετοχή στην Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΦΟΣΔΑ Ιονίων Νήσων» του Δήμου Αργοστολίου!!!

Αυτό σημαίνει, ότι μετά την παράδοση άνευ όρων της ΕΔΑΚΙ, έρχεται και η καταβολή της συμμετοχής του Δήμου Αργοστολίου στον ΦΟΔΣΑ για να επιβεβαιώσει το …«Τζάμπα μάγκας ο Θεόφιλος»!

Για την ιστορία να πούμε ότι ο Θεόφιλος «εκβιάζοντας» την πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ περιφερειάρχισσα κ. Κράτσα δεν είχε καταβάλει μέχρι τώρα τη συμμετοχή του Δήμου Αργοστολίου (33.915 ευρώ) στον ΦΟΔΣΑ, οπότε και αυτή δεν του επέτρεπε να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις του Φορέα.

Ουσιαστικά ο Θεόφιλος συμμορφώθηκε με την απόφαση που πάρθηκε στο τελευταίο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ την 1/3/21 (ΑΔΑ: Ω8ΚΒ46ΜΜΜ7-ΙΩΛ): «Να ταχτεί προθεσμία ενός μηνός (1) στους μη συμμορφούμενους μετόχους (Σημ. Δήμοι Αργοστολίου και Κέρκυρας) προκειμένου να αποπληρωθούν οι μετοχές τους σύμφωνα με τον πίνακα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο όπως αυτός ορίζεται στο ιδρυτικό καταστατικό»!

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θεόφιλος υπέκυψε στον «εκβιασμό» της κ. Κράτσα, ότι αν δεν πληρωθεί η συμμετοχή θα εφαρμόσει τον σχετικό νόμο «διώχνοντας» τον ίδιο από το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ.

Το ερώτημα βέβαια, στην περίπτωση που το παραπάνω χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα από τον Θεόφιλο, είναι ότι, ως έμπειρος λογιστής γνώριζε καλύτερα από τον καθένα και από την πρώτη στιγμή τι σημαίνει η μη καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε και επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός του ..«Τζάμπα μάγκα» και ότι οι μέχρι τώρα μαγκιές του ήταν εκ του ασφαλούς!