Τηλεσυνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος του Περ. Συμβουλίου κ. Χρ. Μωραϊτης

Εκτακτη τηλεσυνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 3 μ.μ. στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Θα ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: 2η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 – Τροποποίηση Κατανομής Υποέργων Έργων ΠΔΕ.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 2o: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν Οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν./ ΠΕ Κέρκυρας και του Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου «διαμόρφωση γηπέδου 5Χ5 στα Κρητικά».

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 98-13/2018 απόφασης Π.Σ. (Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ – Π.Ε. Κέρκυρας και του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος) .

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση απόκτησης εταιρικών μεριδίων της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας «Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης» στο πλαίσιο αύξησης του εταιρικού της κεφαλαίου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάμενης Οργανωμένης Τουριστικής Κατασκήνωσης (κάμπινγκ) με φορέα δραστηριότητας έργου Αργυρού Κυριακή, επωνυμίας «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΤΗ», δυναμικότητας 292 ατόμων με 73 θέσεις στάθμευσης, στη θέση Ακτή Πόντι Τ.Κ. Βασιλικής, Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς

ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή πρότασης για ένταξη έργων στο πρόγραμμα CLLD/Leader 1, Υπομετρο 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλούγκωνας.

Ο Πρόεδρος

Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρήστος Μωραΐτης