Τηλεσυνεδριάζει η ΠΕΔΙΝ σήμερα και ώρα 7 μ.μ.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔΙΝ) Αλέξανδρος Παρίσης, κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence), σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 και ώρα 1 μ.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

  • Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

  • Πορεία υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 και ο ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού. 

Εισηγητής: Κώστας Ασπιώτης Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

  • Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ. 

  • Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και       Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

  • Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

  • Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς. 

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

  • Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης