Τηλεσυνεδριάζει σήμερα (6 μ.μ.) το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου

Η πρόεδρος του ΔΣ Ληξουρίου Αδαμαντία Καμινάρη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 μ.μ.

Θα συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αντιπυρική ασφάλεια και αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου στον Δήμο μας. Εισηγητής: Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Ληξουρίου. 

2. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για επιστολή εταιρείας Levante Ferries Group. Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Έγκριση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ληξουρίου. Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Ληξουρίου. Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Χ.Βολτέρας.

5. Έγκριση δημιουργίας εισόδου-εξόδου οχημάτων της υπό ίδρυση εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών(Α.Ε.Κ.Κ.) στην θέση «Αγριλιάς» εκτός ορίων οικισμού Χαβδάτων Ληξουρίου με την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ο.Ε.». Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων Δήμου Ληξουρίου. Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ». Εισηγητής: Δήμαρχος

8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ». Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Έγκριση 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ.έτους 2020. Εισηγητής: Δήμαρχος.

10. Επέκταση φωτισμού Οδών και Πλατειών(Φ.Ο.Π) στο Δήμο Ληξουρίου. Εισηγητής: Δήμαρχος.

11. Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών από ΚΑΠ για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.  Εισηγητής: Δήμαρχος.

12. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΟΓΓΟ». Εισηγητής: Δήμαρχος.

13. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑΣ». Εισηγητής: Δήμαρχος.

14. Επιλογή Λογότυπου Δήμου Ληξουρίου. Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την ανασυγκρότηση της Τοπικής Ομάδας Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Στρατηγικής(ΤΟΣΠΑ) της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» Παλικής Κεφαλληνίας. Εισηγητής: Δήμαρχος.

16. Λήψη απόφασης για ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου. Εισηγητής: Δήμαρχος.

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη. Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Ντιουάνι Γάλεμπ.

Η πρόεδρος

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ