Τηλε-Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στο Αργοστόλι

Ν. Βαλλιανάτος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου συνεδριάζει σήμερα και ώρα 5 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη.

Θα συζητηθούν τα παρακάτω 22 θέματα Ημερήσιας Διαταξης:

1) Απόψεις της Ν.Ε. ΤΕΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την επερχόμενη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης με το ν/σ «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας»

Εισήγηση: Επικεφαλής της παράταξης «Κεφαλονιά Νησί για Όλους» και τ. Πρόεδρος της Ν.Ε ΤΕΕ Κεφ/νιας και Ιθάκης Αλέξανδρος Παντελειός 

2) Έγκριση της αριθ 08 /20 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου που αφορά το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Αργοστολίου «ΔΑΡΔΑΝΟΣ». 

Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

3) Έγκριση της 201/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 16η Αναμόρφωση Προυπολογισμού Δήμου Αργοστολίου έτους 2020. 

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

4) Έγκριση της 194/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Σύνταξη Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ’. Τριμήνου 2020 Δήμου Αργοστολίου.

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

5) Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Ν 4674/20) μεταξύ Δήμου Αργοστολίου και Δήμου Ιθάκης. Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος 

6) Σχετικά με αιτήματα μισθωτών σχολικών κυλικείων για μείωση μισθώματος.

Εισήγηση: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης, Αντιδήμαρχος Γ.Τσιλιμιδός 

7) Αίτημα για παραχώρηση χρήσης καταστήματος από Ο.Α.Ε.Δ. 

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γ.Τσιλιμιδός 

8) Αντικατάσταση μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής-Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα» καθώς και την παράταση της εν λόγω προγραμματικής.

Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

9) Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου» 

Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

10) Έγκριση της αριθ 187/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με την «σύνταξη νέας υψομετρικής μελέτης οδού “60” Ο.Τ. 291, 292 εντός πολεοδομικού σχεδίου Αργοστολίου. (Εφαρμογή άρθρου 15-Παρ. 7 – εδαφ. Γ.2 Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α’/9-4-2012)» 

Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

11) Έγκριση της αριθ 183/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με « Αναγνώριση ασφαλτοστρωμένης οδού Λουρδάτων – Σιμωτάτων ως κυριότερης και μοναδικής δημοτικής οδού που συνδέει τους δύο οικισμούς (εφαρμογή άρθρου 1 – παρ. 2 Π.Δ. της 24/31-5-1985(ΦΕΚ 270Δ’». 

Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

12) Έγκριση της αριθ 183/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με «Τροποποίηση Εγκεκριμένου Σχεδίου Αργοστολίου στο ΟΤ 80.»

Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

13) Εξέταση αιτήματος Δημητρίου Χαραλαμπάτου του Παναγή σχετικά με την «ανάκληση της αριθ 83/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λειβαθούς».

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κρυσταλία Μιχαλάτου

14) Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στον Οικισμό Καρδακάτα.» Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

15) Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση Αγροτικής Οδού προς παραλία Κουμαριάς ΤΚ Θηναίας Δ.Ε Αργοστολίου. 

Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

16) Έγκριση και αποδοχή Μελέτης «Προμήθειας – Εγκατάστασης προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα και εξοπλισμού στίβου Δημοτικού Σταδίου Αργοστολίου “Ανδρέας Βεργωτής». 

Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

17) Έγκριση και αποδοχή Μελέτης έργου:«Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών Υποδομών και των Συνοδών τους Υδραυλικών Έργων του Δήμου Αργοστολίου, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.» 

Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

18) Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής έργου «ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

19) Συμπλήρωση της 227/20απόφαση του ΔΣ για την συγκρότηση τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αργοστολίου. 

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός 

20) Σχετικά με παραχώρηση χρήσης σχολικών αιθουσών ΓΕΛ Πάστρας. 

Εισήγηση: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης, Αντιδήμαρχος Γ. Τσιλιμιδός

21) Σχετικά με προσθήκη Αιθουσών Διδασκαλίας στο Κέντρο δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αργοστολίου. 

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός 

22) Παραχώρηση χώρου στην εθελόντρια κτηνίατρο Platisa Maja για την πραγματοποίηση στειρώσεων και σήμανσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (γατών).

Εισήγηση: Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 

Ο πρόεδρος

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ