Τηλε-συνεδριάζει το Π. Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Περ. Συμβουλίου κ. Χρ. Μωραϊτης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως μεθαύριο Δευτέρα και ώρα 3 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην Οικονομική Επιτροπή.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 2o: Εγκριση Πρακτικών Παραλαβής για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 3o: 9η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018-Αποδοχές χρηματοδότησης Εργων ΠΔΕ.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονιών Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 4o: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΩΧΝΖ7 ΛΕ-Ξ1Ε) με κωδικό ΙΟΝ 67, για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά και Αξονα Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ, με τίτλο «Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης Π.Ι.Ν.» .

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Διονύσιος (Σάκης) Τσούκας.

ΘΕΜΑ 5o: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 73Π Κ7ΛΕ-ΙΝ1) με κωδικό ΙΟΝ 66, για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά και Αξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη/ Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους».

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Διονύσιος (Σάκης) Τσούκας.

ΘΕΜΑ 6o: Ανοιγμα νέου λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Πειραιώς.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

Ο Πρόεδρος

Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρήστος Μωραϊτης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο