Την Τρίτη (5/3) στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών Γνήσιος και Ματιάτος

Αλ. Παρίσης

⦿ Ενώπιον της Δικαιοσύνης (Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών) θα βρεθούν την προσεχή Τρίτη στην Πάτρα ο Γνήσιος και ο Ματιάτος, λόγω των απ’ αυθείας αναθέσεων έργων στο Δήμο.

⦿ Η υπόθεση αυτή, όπως έχουμε γράψει και παλαιότερα, προχωράει τώρα με βάση το Πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Δίοικησης (ΣΕΕΔΔ) για το 2017.

⦿ Σύμφωνα με το Πόρισμα αυτό, ο δήμαρχος κατηγορείται για 623 απ’ αυθείας αναθέσεις, που αντιστοιχούν σε 1.591.694,22 Ευρώ.

⦿ Σε περίπτωση που το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίσει παύση του δημάρχου και του Ματιάτου, δεν θα μπορούν να είναι υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου.

⦿ Και μιά και ο λόγος περί των ελέγχων που έχουν γίνει στο Δήμο από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), έχουμε και το εξής:

⦿ Το 2016 έγινε έλεγχος από το ΣΕΕΔΔ και στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεφαλονιάς με αφορμή καταγγελία, η οποία διαβιβάσθηκε στο Σώμα Επιθεωρητών από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και αφορούσε στη νομιμότητα λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλλονιάς ως προς την ανάθεση, εκτέλεση και παραλαβή έργων επισκευής-συντήρησης των σχολικών κτιρίων αρμοδιότητάς της κατά την τελευταία σχολική τριετία, ήτοι την περίοδο 2013 έως 2016, οι οποίες δεν είχαν την  απαραίτητη έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

⦿ Μάλιστα, ο έλεγχος που αποτυπώνεται στην Εκθεση του ΣΕΕΔΔ (2016) επεκτάθηκε από το τους Επιθεωρητές και σε όλες τις Σχολικές Επιτροπές της Επικράτειας.

Ιβάν